Over Elyada Center

Hulp rond emotionele problemen… Voor de meeste Nederlanders is dit geen nieuw concept. Hoogstwaarschijnlijk hebben familie, vrienden of jijzelf gebruik gemaakt van het kleurrijke palet dat Nederland rijk is, op het gebied van psychosociale hulpverlening.

Wat een zegen als iemand met kunde en compassie meekijkt in je situatie en je helpt om oplossingen te vinden, dingen te verwerken en als persoon sterker te worden!

In Zambia staat emotionele hulpverlening nog  in de kinderschoenen. Vanuit de overheid, de politie (slachtofferhulp), kerken en NGO’s is hier veel interesse naar. De nood zelf is overweldigend. Alcohol is de meest gebruikte therapeut en zelfdoding is een veel gehoord verschijnsel.

Wat als?

Wat als bekend wordt dat je met een begripvol persoon vertrouwelijk kunt praten als je je depressief voelt? Wat als er een mogelijkheid is om te leren omgaan met trauma, verdriet en boosheid?

Wat als verkrachte meisjes bij klinieken een doorverwijzing krijgen naar een hulpverlener? Wat als mishandelde vrouwen, die terecht komen bij slachtofferhulp, het adres krijgen van een supportgroep voor mishandelden vrouwen?

Wat als kinderen uit weeshuizen en safe houses samen met een hulpverlener een boek kunnen maken over hun leven, en hierdoor hun gevoel van identiteit herstelt wordt?

Wat als Elyada Center een brug kan slaan tussen die schrijnende nood enerzijds, en de welwillende, maar niet wetende ‘Hoe dan?’, instanties anderzijds?

Het aanbod

Die brug wil Elyada Center met veel culturele tact en gevoeligheid bouwen. In de eerste instantie wil Elyada Center begeleiding en intervisie bieden aan reeds actieve, vaak overbelaste hulpverleners.

Hiermee versterken we datgene wat er al is. Daarna willen we groei zien. We zien een team van professionals voor ons. Locale mensen met kennis van zaken, een passie voor innerlijke genezing en een hart vol liefde voor God, anderen en zichzelf.

Deze mannen en vrouwen worden begeleid vanuit Elyada Center. In samenwerking met locale ministries/ NGO’s en kerken geven zij voorlichting, groepssessies en één op één sessies aan cliënten met uiteenlopende problematieken.

De fundamenten zijn gelegd

Elyada Farm is ‘de zus’ van Elyada Center. Elyada Farm is een biologische boerderij een paar km buiten Kabwe, een oude mijnwerkerstad in Zambia met ruim 200.000 inwoners. Klik hier voor meer informatie over ‘de Farm’.

De afgelopen 2 jaar zijn daar de fundamenten voor een boerenbedrijf gelegd en de nodige structuren voor Elyada Center gebouwd. Vier paarden, die gaan helpen in de begeleiding en hulpverlening zijn aanwezig. Evenals een roundpen en prettige nabesprekingsruimte. Dit gebouw is ingericht als groep – en trainings- accommodatie, met mogelijkheid tot koken en kamperen.

Elyada Center December 2022
The roundpen, waar coach sessies in gegeven worden.

We zien ernaar uit welke mooie (en vast ook moeilijke!) dingen we gaan meemaken de komende jaren op deze plek! Door ons blog en sociale media houden we jullie op de hoogte!

Elyada Center is te volgen op Instagram en Facebook.