Over Elyada Center

Hulp rond emotionele problemen… Voor de meeste Nederlanders is dit geen nieuw concept. Hoogstwaarschijnlijk hebben familie, vrienden of jijzelf gebruik gemaakt van het kleurrijke palet dat Nederland rijk is, op het gebied van psychosociale hulpverlening.

Wat een zegen als iemand met kunde en compassie meekijkt in je situatie en je helpt om oplossingen te vinden, dingen te verwerken en als persoon sterker te worden!

In Zambia staat emotionele hulpverlening nog  in de kinderschoenen. Vanuit de overheid, de politie (slachtofferhulp), kerken en NGO’s is hier veel interesse naar. De nood zelf is overweldigend. Alcohol is de meest gebruikte therapeut en zelfdoding is een veel gehoord verschijnsel.

Wat als?

Wat als bekend wordt dat je met een begripvol persoon vertrouwelijk kunt praten als je je depressief voelt? Wat als er een mogelijkheid is om te leren omgaan met trauma, verdriet en boosheid?

Wat als verkrachte meisjes bij klinieken een doorverwijzing krijgen naar een hulpverlener? Wat als mishandelde vrouwen, die terecht komen bij slachtofferhulp, het adres krijgen van een supportgroep voor mishandelden vrouwen?

Wat als kinderen uit weeshuizen en safe houses samen met een hulpverlener een boek kunnen maken over hun leven, en hierdoor hun gevoel van identiteit herstelt wordt?

Wat als Elyada Center een brug kan slaan tussen die schrijnende nood enerzijds, en de welwillende, maar niet wetende ‘Hoe dan?’, instanties anderzijds?

Het aanbod

Die brug wil Elyada Center met veel culturele tact en gevoeligheid bouwen. In de eerste instantie wil Elyada Center begeleiding en intervisie bieden aan reeds actieve, vaak overbelaste hulpverleners.

Hiermee versterken we datgene wat er al is. Daarna willen we groei zien. We zien een team van professionals voor ons. Locale mensen met kennis van zaken, een passie voor innerlijke genezing en een hart vol liefde voor God, anderen en zichzelf.

Deze mannen en vrouwen worden begeleid vanuit Elyada Center. In samenwerking met locale ministries/ NGO’s en kerken geven zij voorlichting, groepssessies en één op één sessies aan cliënten met uiteenlopende problematieken.

De fundamenten zijn gelegd

Een belangrijk onderdeel van Elyada Center is ‘de Farm’. Op de Farm worden onbespoten groenten en eerlijk vlees geproduceerd voor de lokale markt (o.a. een hotel en restaurant in Kabwe). De aanpak is erop gericht om CO2 uit de atmosfeer te binden in de grond. Hiermee wordt het land klimaatbestendiger aangezien er veel meer water vastgehouden wordt. Elyada Farm wil anderen inspireren en geeft daarom, daar waar financieel verantwoord, de voorkeur aan het inzetten van mensen boven de inzet van machines.

Een kleine camping en B&B zorgen ook voor extra inkomsten en geeft (Nederlandse) bezoekers een unieke kans om de sfeer op Elyada Farm te proeven en te genieten van deze rustieke plek met een prachtige visie. 

Alle winst van Farm gaat naar Elyada Center. Hieruit worden de salarissen van de hulpverleners betaald. Dit doen we zodat we minder afhankelijk zullen worden van donaties van buitenaf en dit project door kan draaien, ook als wij, Jan en Roos, op een dag besluiten terug te gaan naar Nederland.

Naast leg- en vleeskippen, schapen en kalkoenen, zijn er er ook drie paarden aanwezig op Elyada Center. Deze paarden worden ingezet in de trainingen en counseling. Lees hier een voorbeeld van hoe zoiets in zijn werk kan gaan! Er is een fijne roundpen en een prettige nabesprekingsruimte, ingericht als groep – en trainings- accommodatie, met mogelijkheid tot koken en kamperen.

Elyada Center: een ontmoetingsruimte, een ‘get away room’, een keukentje, douche en toilet.
De roundpen, waar coach sessies in gegeven worden.

We zien ernaar uit welke mooie (en vast ook moeilijke!) dingen we gaan meemaken de komende jaren op deze plek! Door ons blog en sociale media houden we jullie op de hoogte!

Elyada Center is te volgen op Instagram en Facebook.