Het financiële plaatje van De Vuurtjes

Binnen Operatie Mobilisatie (OM) ontvangt niemand een salaris. Iedereen bekostigd zijn/ haar levensonderhoud via een ‘achterban’. De achterban bestaat uit mensen die achter de visie staan en het werk een warm hart toedragen. Het ontvangen van die giften is (naast een hoop dankbaarheid!) soms een uitdaging voor onze ondernemende geesten. Daarom sluiten we ook niet uit dat we op termijn (deels) ons eigen salaris gaan verdienen. Maar voor nu hebben we ervoor gekozen om in ieder geval de komende twee jaar 100% van giften te gaan leven. Dit geeft ons alle vrijheid de cultuur en de mensen te leren kennen, maar ook om een reële inschatting te kunnen maken of en hoe het mogelijk is (deels) in ons eigen levensonderhoud te voorzien op de langere termijn.

Per maand (twee jaar lang) hebben we een bedrag van €3.350,- euro nodig. Waar komt dit bedrag vandaan?

Een ander social stelsel
De uitgaven die wij maandelijks doen stijgen fors. Waar in Nederland de AOW, verzekeringen en kinderbijslag goed geregeld zijn, moeten we, nu we emigreren, al deze dingen zelf regelen. Onze toeslagen, kindgebonden budget, kinderbijslag, automatische opbouw AOW; het vervalt allemaal. Dit betekend o.a. particulier verzekeren en vrijwillig de AOW bij verzekeren.

Afrika is niet goedkoop
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is leven in Afrika niet goedkoop. Een lagere huur is eigenlijk het enige waar we op besparen. De prijzen in de supermarkt zijn vergelijkbaar met die in Nederland. En internet is weer veel duurder dan hier in Nederland. Naar Nederland heen en weer vliegen 1x in de 2 jaar is ook een flinke kostenpost.

Bijdragen aan OM Nederland en OM Zambia
Ook OM zelf draait op giften. De Nederlandse werkers van OM dragen allemaal 13%  af voor de PR, de begeleiding en de training die iedereen ontvangt. Ook gaat er 5,6% naar OM Zambia voor de financiering van de verschillende projecten. Over het leefgeld wat we maandelijks van OM Zambia ontvangen moeten we belasting betalen, omdat we door de Zambiaanse belastingdienst als werknemers worden gezien i.v.m. ons werkvisum.

Hieronder de verschillende kostenposten en de bijbehorende percentages:Het gaat absoluut om veel geld, dat beseffen we. Maar we hopen ook dat u/jij, net als wij, voorbij de euro’s kunnen kijken en geraakt worden door het werk wat er in Zambia gedaan wordt. Wij zijn blij dat we daar ons steentje aan bij mogen dragen: Het brengen van herstel in de naam van Jezus. Herstel in harten, natuur en relaties. De financiën zijn het middel ons daar effectief te kunnen laten zijn en daadwerkelijk die visie te leven. Dankzij jouw steun bouw je mee!